Autentificare

Inregistrare

Autentificare
sau Revocare

NUTRIENTUL Group

Autentificare

Raportari

01 Raportul auditorului independent

02 Bilant la data de 31.12.2011

03 Balanta de verificare 31.12.2011

04 Bilant consolidat + Raport

05 Bilant la data de 31.12.2012

06 CONVOCATOR AGA 2013

07 FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA P.F.

08 FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA P.J

09 PROCURA SPECIALA AGOA 25.04.2013

10 PROCURA SPECIALA AGOA 25.04.2013 P.J.

11 Cont de profit si pierdere consolidat

12 Bilant consolidat

13 PROCURA SPECIALA AGOA 26.08.2013 persoane juridice

14 PROCURA SPECIALA AGOA 26.08.2013 persoane fizice

15 FORMULARE DE VOT PRIN CORESPONDENTA 26.08.2013 persoana fizica

16 Formular de vor prin corespondenta 26.08.2013 persoane juridice

17 CONVOCATOR AGA 2013 CONSOLIDATE

18 Raportul auditorului independent

19 Convocator al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor NUTRIENTUL S.A.

20 FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA 23.09.2013 PERSOANA FIZICA

21 FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA 23.09.2013 persoane juridice

22 PROCURA SPECIALA AGEA 23.09.2013 persoane fizice

23 PROCURA SPECIALA AGEA 23.09.2013 persoane juridice.doc

24 BALANTA DE VERIFICARE LA DATA DE 31.12.2013

25 BILANT 2013

26 BILANT CONSOLIDAT LA 31.12.2013

27 CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE CONSOLIDAT LA 31.12.2013

28 NOTE EXPLICATIVE LA SITUAŢIILE FINANCIARE CONSOLIDATE PENTRU EXERCIŢIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31.12.2013

29 BALANTA DE VERIFICARE LA DATA DE 31.12.2014

30 BILANT decembrie 2014

31 AIM Nutrientul SA - Complex pui Palota

32 AIM Nutrientul SA- Ingrasatorie porc Palota

33 AIM Nutripasare SRL

34 AIM Nutripig SRL

35 AIM Nutripui SRL

36 AIM Nutrisuin SRL

37 AIM Select Pig SRL

38 Nutrientul SA Ferma porc Palota - R.A.M. 2018

39 Nutrientul SA - Ferma pui Palota - R.A.M. 2018

40 Nutripasare SRL - R.A.M. 2018

41 Nutripig SRL - R.A.M. 2018

42 Nutripui SRL - R.A.M. 2018

43 Nutrisuin SRL - R.A.M. 2018

44 Select Pig SRL - R.A.M. 2018

45 Nutrientul SA - Ferma porc Palota - R.A.M. 2019

46 Nutrientul SA - Ferma pui Palota - R.A.M. 2019

47 Nutripasare SRL - R.A.M. 2019

48 Nutripig SRL - R.A.M. 2019

49 Nutripui SRL - R.A.M. 2019

50 Nutrisuin SRL - R.A.M. 2019

51 Select Pig SRL - R.A.M. 2019

52 RAM 2020 - Nutrientul SA - Complex pui Palota

53 RAM 2020 - Nutripasare SRL - Ferma Ciumeghiu

54 RAM 2020 - Nutripig SRL - Ferma Salacea.pdf

55 RAM 2020 - Nutripui SRL - Ferma Ciumeghiu

56 RAM 2020 - Nutrisuin SRL - Ferma Marghita

57 RAM 2020 - Repro Farm SRL - Ferma porc Palota

58 RAM 2020 - Select Pig SRL - Ferma Cauaceu

59 RAM 2020 - Star Repro SRL - Ferma Ciumeghiu

60 AIM - GPCPN -ferma gaini ouatoare Avram Iancu

61 RAM - 2021 - Nutripig - Ferma Salacea

62 RAM 2021 - AIM Nutripui - ferma pui Ciumeghiu

63 RAM 2021 - GPCPN - Ferma gaini Avram Iancu

64 RAM 2021 - Nutrientul - Complex pui Palota

65 RAM 2021 - Nutripasare - Ferma pui Ciumeghiu

66 RAM 2021 - Select Pig - ferma Cauaceu

67 RAM 2021 - Star Repro - ferma scroafe Ciumeghiu

68 RAM 2021- Nutrisuin - Ferma Marghita

69 RAM 2021- Repro Farm - Ingrasatorie porc Palota

Certificari

S-au făcut investiţii în fluxul tehnologic al silozului de cereale.

Presa

Am construit de asemnea o instalaţie de extrudare a

FAQ

Puncte de lucru răspândite pe teritoriul judeţului Bihor:

Copyright by Nutrientul Group. All rights reserved.